Φόρμα καταχώρησης λεπτομερειών για τον γάμο σας…

Το φυσικο πρόσωπο που θα γίνει το συμβόλαιο
Διευθυνση Μόνιμης κατοικίας

Eurobank
GR1202602700000520201469950
BIC: ERBKGRAA
Mantalias Konstantinos

Epirus Bank
GR1607500700003070006147200
BIC:STIOGR21
KONSTANTINOS MANTALIAS